Канзен-България

Канзен-България

Канзен-България

Клиент: Канзен-България, Професионални Домоуправители

Описание: Системата Канзен позволява професионалното менажиране на етажна собственост и свързаните с нея дейности, както и заплащането на такси на месечна база, чрез клиентско приложение.

Технология: ASP.NET Web API, AngularJS, Bootstrap Template

URL: client.kanzenbulgaria.com

Клиент
Канзен-България
Технологии

Желаете ли да обсъдим проект?