Канзен-България

Канзен-България

Канзен-България

Клиентски Цели:

„Канзен – България“ ООД е професионален домоуправител в София. Тяхната дейност е да се грижат за всичко свързано с жилищната сграда, в която живеем, докато ние си почиваме вкъщи. Екипът на „Канзен – България“ се нуждаеше от система, която да улесни максимално работата им и да включва:

 •  Улесняване на организацията на Домовата книга на всеки вход.
 •  Предоставяне на възможност на техните клиенти за плащане на месечни такси чрез EasyPay/Epay.
 •  Намаляване на цялостния обем от документи, които използват, както и опростена организация на техния архив.
 •  Предоставяне на информация на клиентите им за техните месечни такси, с подробна разбивка по пера.
 •  Улесняване на техните клиенти в подаването на сигнали свързани с проблеми във входа.
 •  Улесняване на процеса по организацията на Общи Събрания.
 •  Възможност за експортиране на цялата им месечна документация свързана с техните клиенти.
 •  Лесно проследяване на финансовото състояние на даден вход.

Нашето Решение:

За нас беше важно да съберем възможно най-много информация за проблемите, с които се сблъсква екипът на Канзен-България, за да може да им предоставим ефективно решение. Поради тази причина избрахме следния метод за работа:

 •  Анализ на клиентските проблеми, изисквания и цели. Разбиране на цялостната бизнес логика на бъдещата система.
 •  Избор на най-подходящите технически решения, така че да постигнем поставените от клиента цели.
 •  Разделяне на проекта на приоритетни и не-приоритетни функционалности.
 •  Изпълнение на проекта по Agile методология.

Техническите решения, които избрахме:

 1. Къстъм решение, базирано на .NET framework. Използвани технологии - SQL Server Database, WEB API, AngularJS.
 2. Разделяне на системата на micro services - админска част за домоуправителите и администраторите на системата и клиентско приложение за потребителите на услугата.
 3. Интеграция и синхронизиране на EasyPay/Epay API с възможност за частични плащания.

Постигнати Резултати:

Крайният резултат доведе до удовлетвореност както на екипа на „Канзен-България“, така и на техните клиенти. Чрез системата “Канзен” те:

 •  Имат лесен достъп до финансовото състояние на отделните входове по всяко време.
 •  Получават бърза и точна информация за статуса на таксите на отделните входове и апартаменти.
 •  Техните клиенти могат да видят разбивка по пера на техните такси, подадат лесно сигнал за проблем, достъпят архив и заплатят чрез EasyPay/Epay.
 •  Да съкратят значително времето за изготвяне на месечна документация.
 •  Екипът на Канзен-България успява да спести около 40 часа месечно административна работа.
Софтуерът, който Код+ разработиха за нас, покри всичките ни изисквания и срокове. Винаги са насреща за уточнения и нови идеи.
Слави Соколов
Софтуерът, който Код+ разработиха за нас, покри всичките ни изисквания и срокове. Винаги са насреща за уточнения и нови идеи.
Лесно проследявана на фин. състояние на входове
+280%
Намаляване на времето за административна работа
-32часа
Проследяване на мес. такси от клиентите
х3
Клиент
Канзен-България
Индустрия
Други
Технологии
Желаете ли да обсъдим проект?
Свържете се с нас и ние ще ви изпратим безплатно предложение в рамките на 48 часа