Политика за Личните Данни

 

Информация за компанията:
Наименование: Код Плюс ЕООД
ЕИК/Булстат:

Код Плюс ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламентът за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от Европейския съюз. Целта на регламента е да защити личните данни на физически лица от Европейския съюз и свободното движение на такива данни.

Основание за събиране на лични данни
Код Плюс ЕООД събира и обработва данни само на лица и фирми, с които има взаимоотношения свързани с:

 •  изготвянето на документи за сключване или изпълнение на договор с партньори;
 •  сключване на договор с кандидати за работа;
 •  подадени запитвания свързани с услугите, които извършва, след изрично получено съгласие от страна на подателя на запитването.

Видове лични данни, които събираме:

 •  Име и фамилия;
 •  Телефон;
 •  E-mail;
 •  Данните на фирма, с която се сключва договор се събират в процеса на изготвяне на договора и се определят на база взаимоотношенията на двете страни.

Време за съхранение на данните
Данните се съхраняват докато двете страни поддържат работни взаимоотношения, включително и очакване на отговор от запитване.

Вашите права върху данните събирани от Код Плюс ЕООД

 •  Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни - ако не желаете Вашите данни или част от тях да продължават да бъдат обработвани, може да оттеглите съгласието си за обработка, като изпратите писмо със свободен текст на e-mail [email protected]
 •  Право на достъп - имате право да изискате потвърждение за обработката на Вашите данни и да получите достъп до данните свързани с Вас, които ние съхраняваме.
 •  Право на коригиране или попълване - имате право да поискате коригиране на Вашите данни и попълване на липсваща информация.
 •  Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”) - имате право да поискате изтриване на част от личните Ви данните или на всички данни, с които организацията разполага при следните обстоятелства:
  •  данните вече не са необходими за целите, с които са събирани.
  •  оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
  •  възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  •  личните данни са били обработени незаконно.
  •  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо организацията.
  •  личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 •  Право на получаване на информация - имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните си данни, включително когато данните се обработват за целите на директния маркетинг или профилиране.
 •  Права при нарушаване на сигурността на личните Ви данни - при установяване на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за правата и свободите Ви, без ненужно забавяне ние ще Ви информираме за това нарушение.
  Не сме задължени да Ви уведоми ако:
  •  сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  •  сме предприели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  •  уведомяването би изисквало непропорционални усилия.